Κονδυλώματα

Tα κονδυλώματα είναι από τα πιο κοινά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τουλάχιστον οι μισοί από τον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό έχουν προσβληθεί από τον ιό HPV…

Μολυσματική τέρμινθος

Μολυσματική τέρμινθος

Αν και η μολυσματική τέρμινθος είναι ένα κοινό εξάνθημα που εμφανίζεται στα παιδιά, πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε…

Έρπης γεννητικών οργάνων

Είναι μια λοίμωξη των γεννητικών οργάνων που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα. Πολλοί ασθενείς που είναι φορείς δεν το γνωρίζουν και αρκετοί από αυτούς…

Κολπίτιδα

Οι κολπίτιδες σήμερα αποτελούν το συχνότερο πρόβλημα υγείας και μια από τις συνηθέστερες αιτίες που μια γυναίκα επισκέπτεται τον ιατρό της.

Σύφιλη

Αποτελεί ένα αφροδίσιο νόσημα, το οποίο προκαλείται από το μικρόβιο της ωχράς σπειροχαίτης (Treponema pallidum). Αφορά κυρίως σεξουαλικώς δραστήρια άτομα…

Γονόρροια (Βλεννόρροια)

Αποτελεί νόσημα το οποίο προκαλείται από ένα μικρόβιο που ονομάζεται Νeisseria Gonorrhoeae. Μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά με την σεξουαλική επαφή…

Βαλανίτιδα και Βαλανοποσθίτιδα

H βαλανίτιδα είναι μια φλεγμονή της βαλάνου και της πόσθης που μπορεί να προσβάλλει άρρενες οποιασδήποτε ηλικίας. Έτσι μπορεί να εμφανισθεί σε μικρά αγόρια ηλικίας κάτω των 4 ετών αλλά και σε ενήλικες που δεν έχουν υποστεί περιτομή.